Gestió Documental

Amb l’experiència acumulada i un equip de professionals, proporcionem solucions globals als nostres clients de qualsevol sector amb:

  Rapidesa

  Flexibilitat

  Confidencialitat

  Eficàcia

  Seguretat

  Legalitat

  Gestionem la seva tranquil·litat, donant cobertura a tot el cicle i les possibles necessitats:

  Recollida i trasllat

  Custòdia

  Consultes físiques i digitals

  Inventari i codificació

  Digitalització

  Destrucció certificada

  tratamiento integral de documentos

  Vigilància 24h

  Protecció contra incendis i inundacions

  RGPD (UE) 2016/679 i LOPD

  Contracte prestació de serveis

  Destrucció Certificada UNE-15713 DIN-66399

  Avantatges d’externalitzar els serveis:

  Reducció de la despesa de l’activitat

  Organització

  Focalitzar en l’activitat principal de l’empresa

  Alliberar espais

  Economia en temps